„Šokių gegužinė“ Šiaulių lopšelyje-darželyje „Eglutė“

Gegužės 23 d. visas darželis šurmuliavo, ruošėsi, puošėsi tradicinių lietuviškų šokių šventei „Šokių gegužinė“.

Etniniais elementais išpuoštas  kiemelis, surengta vainikėlių paroda. Kiekviena grupė, kartu su tėveliais,  pynė, dabino įvairiausiomis gėlėmis vainikėlius, komponavo puokštes.

Šventiškai pasipuošę, į  šventę susirinko visi lopšelio- darželio „Eglutė“ ugdytiniai, darbuotojai bei ugdytinių tėveliai.

Atvyko svečiai-  Šiaulių kultūros centro folkloro ansamblis „Sidabrinė gija“ ir  „Sandoros“ progimnazijos 4a klasės moksleiviai (mokytoja  Ina  Musteikienė)

Po medžiais, susėdę  ant suolelių,  dainavo, armonikomis grojo  ansambliečiai.

„Šokių gegužinė“ prasidėjo nuotaikingu šokiu „Ciceliukė-Marceliukė“, kurį šoko moksleiviai ir darželinukai Šokį „Grandskveras“ šoko visi šventės dalyviai– vaikai, vaikų tėvai, darželio darbuotojos bei progimnazijos moksleiviai. Aikštėje šoko 106 šokėjai!

Šokį „Suktinis“ šoko, sukosi net 4 amžiaus kartos: vaikai, jaunimas, vidurinioji karta ir vyriausieji šokėjai. Mamos, tėčiai šoko su savo vaikučiu, nes lankė repeticijas ir mokėsi šokti šiuos šokius,

Ansamblis „Sidabrinė gija“ pakvietė šokti „Ant kalno karklai“, „Sėjau rūtą“ bei žemaitišką šokį „Lelinderis“.

Visi šoko, trypė, sukosi linksmai, net mažyliai suko ratukus, kojeles kilnojo.

Šventę organizavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Trepkuvienė ir meninio ugdymo mokytoja Vita Taučienė-Rezgienė

Žodinė paieška

Teisinė forma-biudžetinė įstaiga;
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre.

K. Korsako g. 6A, LT-78359 Šiauliai
Tel. (841) 55 22 27
El.p. eglute@splius.lt

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Mokomoji kalba – lietuvių
Įm. k. 190529919
Direktorė – Silva Taralienė© 2019 mir.lt
NEĮGALIESIEMS