Laisva socialinio pedagogo darbo vieta

2017-12-14 iki 2018-01-04 skelbiama atranka socialinio pedagogo darbo vietai užimti Šiaulių lopšelyje – darželyje ,,Eglutė“

Mokyklos pavadinimas: Šiaulių lopšelis – darželis ,,Eglutė“

Pareigybės pavadinimas: socialinis pedagogas

Darbo krūvis: 0,5  etato

Darbo sutarties rūšis: Terminuota nuo 2018-01-15 iki 2020-01-15. Nustatomas bandomasis laikotarpis (trys mėnesiai)

Įdarbinimas nuo 2018-01-15

Kvalifikaciniai reikalavimai socialiniam pedagogui (turi atitikti vieną iš reikalavimų):

 • Aukštasis universitetinis išsilavinimas, socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija;
 • Socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ir pedagogo ar socialinio pedagogo kvalifikacija;
 • Baigęs socialinės pedagogikos studijų programą aukštojoje įstaigoje ir įgijęs pedagogo kvalifikaciją;
 • Įgijęs socialinės pedagogikos magistro kvalifikacinį laipsnį, išklausęs ir atsiskaitęs už ne mažiau kaip 90 studijų kreditų socialinės pedagogikos studijų modulį aukštojoje mokykloje.
 1. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
 • Gebėti naudotis IKT  ir jas valdyti (technologinis raštingumas);
 • Mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbų mokėjimo lygių sistemą).

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti pretendentams:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • pretendentai atrankai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentus galima pateikti asmeniškai, registruotu laišku arba elektroniniu paštu.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentai pateikiami iki 2018-01-04 d. 17 val.

(dokumentams priimti nustatomas 14 kalendorinių dienų terminas, įskaitant paskelbimo dieną).

Dokumentus pateikti adresu:

Lopšelis-darželis ,,Eglutė“

Korsako 6a,

LT-78359, Šiauliai

Telefonas: 8~41(552227)

El. Paštas: eglute@splius.lt

Žodinė paieška

Teisinė forma-biudžetinė įstaiga;
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre.

K. Korsako g. 6A, LT-78359 Šiauliai
Tel. (841) 55 22 27
El.p. eglute@splius.lt

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Mokomoji kalba – lietuvių
Įm. k. 190529919
Direktorė – Silva Taralienė© 2019 mir.lt
NEĮGALIESIEMS