LAISVA IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO DARBO VIETA

2018-06-05 skelbiama atranka laisvai ikimokyklinio  ugdymo auklėtojo darbo vietai užimti Šiaulių lopšelyje – darželyje ,,Eglutė“

Mokyklos pavadinimas: Šiaulių lopšelis – darželis ,,Eglutė“

Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio  ugdymo auklėtojas.

Darbo krūvis: 1 etatas

Darbo sutarties rūšis: Terminuota nuo 2018-09-01 iki 2019-09-01. Nustatomas bandomasis laikotarpis (trys mėnesiai)

Kvalifikaciniai reikalavimai ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo auklėtojui:

  • turėti aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) ir būti baigęs vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms studijų krypties programų ir turėti pedagogo kvalifikaciją.
  • gebėti naudotis IKT ir jas valdyti (technologinis raštingumas);
  • mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbų mokėjimo lygių sistemą).

 

Privalumas – pedagoginio darbo patirtis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti pretendentams:

  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  • gyvenimo aprašymą;
  • pretendentai atrankai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentus galima pateikti asmeniškai, registruotu laišku arba elektroniniu paštu.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentai pateikiami iki 2018-06-26, 17.00 val.

Konkurso data: 2018-06-27 d.

Darbo sutarties rūšis: Terminuota nuo 2018-09-01 iki 2019-09-01.

Žodinė paieška

Teisinė forma-biudžetinė įstaiga;
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre.

K. Korsako g. 6A, LT-78359 Šiauliai
Tel. (841) 55 22 27
El.p. eglute@splius.lt

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Mokomoji kalba – lietuvių
Įm. k. 190529919
Direktorė – Silva Taralienė© 2019 mir.lt
NEĮGALIESIEMS